Boží charakter a jeho odrazy

Lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu, a proto neustále a nevyhnutelně svědčí o Bohu. Nemohou nesvědčit – mohou jen svědčit pravdivě nebo nepravdivě. A tím, co nás učí svědčit o Bohu pravdivě, je Boží zákon, který nám vysvětluje Boží charakter: vysvětluje nám, co je duchovní, věčné, neměnné, moudré, svaté, spravedlivé, dobré, dokonalé, milující atd. atd. I proto je poslušnost vůči Božímu neměnnému zákonu ústředním zaslíbením Nové smlouvy…

Pokračovat ve čtení Boží charakter a jeho odrazy

Blahoslavená Panna

Panna Marie má být – podle Písem! – blahoslavena všemi pokoleními. Proto většina dnešních protestantů potřebuje mnohem větší mínění a mnohem větší úctu vůči Pánově matce. Panna Marie je nová Eva; je Matka zázračného Syna; je nová Jáel; je schrána Nové smlouvy – a proto nás může a má naučit skutečně mnoho o Církvi, která je Matkou nás všech a která pracuje ku porodu…

Pokračovat ve čtení Blahoslavená Panna

Důležitost Božího Slova

Poznání Božího Slova není pro křesťany něčím volitelným. Bez biblického poznání nemůžeme nést ovoce, nemůžeme žít správně uspořádané životy, nemůžeme žít v čistotě a bezúhonnosti; bez poznání Slova nemůžeme mít ani správná chtění, ale jsme hřešícími hlupáky. Bůh nám dokonce říká, že svůj lid soudí za nedostatek poznání Jeho zjevení. A proto jako církev zoufale potřebujeme činit pokání…

Pokračovat ve čtení Důležitost Božího Slova

Ústřednost Božího Zákona

Mnozí dnešní křesťané – a dokonce mnohé teologické systémy – dnes odmítají závaznost Božího zákona. Podle Písma je však Boží zákon něčím naprosto ústředním a klíčovým; něčím, co pro nás vystihuje Boží charakter, co nám definuje právo, spravedlnost a lásku. Pán a Jeho apoštolové se nepřestávají dovolávat Božího zákona a poslušnosti vůči němu. A proto je třeba, abychom to dělali i my...

Pokračovat ve čtení Ústřednost Božího Zákona