Přijďte s námi uctívat

Momentálně se jako kongregace scházíme v Karlových Varech, v Jabloňové ulici 9.

I tak, nebo možná právě proto, nás nemusí být úplně snadné najít – a tak jako tak bude potřeba použít zvonek na plotě (Coram Deo, z.s.).

Určitě se tedy klidně předtím, než se k nám vypravíte, nebo poté, co se beznadějně ztratíte, ozvěte buď na email reformovani-kv@email.cz, na telefonní číslo 730 876 540 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Eucharistická bohoslužba je každou neděli od 9:30 a každé úterý a každý čtvrtek od 18:00.

Jste srdečně zváni. A to, samozřejmě, i s Vašimi dětmi, jestli Vám jimi Bůh požehnal. Na základě našich teologických přesvědčení, historického precedentu a možností sboru chceme, aby děti byly součástí shromáždění a učily se uctívat a ctít svého Stvořitele při společném uctívání se zbytkem Božího lidu.

K uctívání i společenství Pánova stolu jsou zváni všichni, kdo věrně vyznávají víru v Pána Ježíše Krista a byli pokřtěni ve jméno našeho Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého.

Kontakt:
reformovani-kv@email.cz

Nebo využijte náš kontaktní formulář.