Je zásadně důležité uvědomit si, že žijeme v prokletém světě. A když si tento fakt přiznáme, může – a mělo by – nám to být jedinečným povzbuzením. Nejen, že nám to pomůže postavit se tváří v tvář našim obtížím a strachům, ale především nám to ukáže ke slávě, která nás čeká, a k Boží milosti, která je mnohem mocnější než kletba, hřích a smrt.

Kázáno v Karlových Varech 9.7.2023.