Hřích je podle Písma věcí nedospělosti: Hřích pramení z nedospělosti a vede k nedospělosti. „Téměř všechna Satanova pokušení nabízejí zkratku k jednomu z Božích zaslíbených cílů. ‚Proměň kameny v chléb … neslíbil snad Bůh, že tě nakrmí? Pokloň se mi … neslíbil snad Bůh, že ti dá království světa? … V každém případě nám Satan nabízí laciné řešení bez obtíží čekání na Boha a Jeho čas. Bůh nám dává krátkodobé obtíže a dlouhodobé uspokojení. Satan nám nabízí okamžité uspokojení s dlouhodobým zatracením.“


Kázáno v Karlových Varech 19. 11. 2023.

Úvod

– ústředním hříchem a projevem hříchu je infantilita; dětinskost je neznalá, netrpělivá a natahuje se po tom, po čem by neměla

– zjevné už od prvního hříchu:

Adamovo selhání vs. Kristův úspěch
– Žd 5:13-14 – nemluvně vs. dospělost poznání dobrého a zlého; srov. 1. Kr 3:7-12 (v. 9)

– strom poznání dobrého a zlého = strom dospělosti; dospělost dobrá, ale Adam s Evou se pokusili vzít si plody dospělosti, než byl čas

– Žd 2:9-10 – Pán Ježíš skrze utrpení a sebezapření dosáhl dospělosti; srov. Ef 4:11-14 – dorůstání do dospělé (Kristovy) stálosti a moudrosti


Přísloví
– Př 9:13-18 – naivně a infantilně si myslí, jak si (rychle a bez práce) pomůže na úkor druhých, a neví, že ve skutečnosti ničí sám sebe; srov. Př 1:10-19 – nevědomky páchají věčnou sebevraždu, když si myslí, že jsou silní a mocní

– Př 28:22 – „Lakomec se žene za majetkem a neví, že na něho přijde nedostatek.“

– Př 20:4 – „Lenoch na podzim neorá, potom se při žni dožaduje, ale nic není“; dožaduje: „Ale já chci! Chci to!“

– Př 7:8-27 – svedený, zmanipulovaný bohatou paničkou; když si myslí, že je chlapák, je malý chudák, se kterým si hraje bohatá panička

Projevy infantility
– 1 – modláři se stávají infantilními hlupáky 

– 2 – hledět na Boha je věc věčnosti

– 4 – lakomec ani lenoch nectí Boží řád práce a odpočinku, aby dosáhli svého cíle

– 5 – neúcta, protože „já tomu rozumím líp“

– 7 – cizoložství a smilstvo jako požitek bez práce budování vztahu a zaopatření

– 8 a 10 – závist a kráde