Ústřednost Božího Zákona

Ústřednost Božího Zákona

Mnozí dnešní křesťané – a dokonce mnohé teologické systémy – dnes odmítají závaznost Božího zákona. Podle Písma je však Boží zákon něčím naprosto ústředním a klíčovým; něčím, co pro nás vystihuje Boží charakter, co nám definuje právo, spravedlnost a lásku. Pán a Jeho apoštolové se nepřestávají dovolávat Božího zákona a poslušnosti vůči němu. A proto je třeba, abychom to dělali i my…

Kázáno v Karlových Varech 18.7. L. P. 2021.