Mnozí se dnes dívají na kázání Božího Slova jako na intelektuální a řečnické cvičení, jako na jakousi dobrovolnou nedělní přednášku či zamyšleníčko, ze kterých si možná něco vezmu, ale možná ne, a vlastně na tom až tak nezáleží. Písmo nám však říká, že skrze ordinované služebníky Slova promlouvá Kristus sám a že ti jediní, kdo mohou být zachráněni, jsou ti, kteří s horlivostí, přičinlivostí a touhou naslouchají Slovu, které k nim přichází.

Kázáno v Karlových Varech 13. 11. 2022