Pán Ježíš Kristus porazil smrt. Naše kultura na to však zapomněla. A protože se snažíme vyrovnat se smrtí bez Krista, začali jsme o ní stále více mlčet a odsouvat ji z našich životů, a tak dnes už ani mnozí křesťané neví, jak se se smrtí správně a biblicky vyrovnat. Jaké biblické lekce se tedy potřebujeme naučit předtím, než do našich životů přijde smrt našich bližních?

Kázáno v Karlových Varech 6. 11. 2022.