Důležitost jazyka

Důležitost jazyka

V tomto stručném vyučování se zaměřujeme na kritickou důležitost jazyka, na kritickou důležitost našich slov. Bůh v Písmech říká, že náležité používání slov je pro zbožnost něčím naprosto klíčovým a že ti, kdo náležitým způsobem neovládají svá slova, si lžou o svém křesťanství a dost možná jsou stále na cestě do věčného zatracení…

Kázáno v Karlových Varech 11.7. L. P. 2021.