Kolem nás je mnoho nespravedlnosti, mnoho bezbožné moci – a zároveň mnoho, co bychom mohli mít sklony závidět. A Žalm 73 nám předkládá Boží  „recept“, jak se na naše životy dívat náležitě, věrně, spokojeně a s nadějí.

Kázáno v Karlových Varech 12.2.2023