Naše kultura je kulturou TikToku, memů a vyprázdněných hesel. Rozsah naší pozornosti se stále zkracuje a infantilizace se nevyhýbá ani církvi a jejím bohoslužbám. Když kazatel mluví víc než 15 minut, mnozí vypínají. Písmo nám však předkládá radikálně jiný obraz uctívání – předkládá nám bohoslužby, které snadno trvají půl dne či celou noc. A tak si musíme položit otázku: Věříme společně s inspirovaným žalmistou, že den v Božích nádvořích je lepší než tisíc jinde?

Kázáno v Karlových Varech dne 30.10. L. P. 2022.